ZDOO MARIANOWO

Adres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Marianowie

Marianowo 1318-421  Piątnica Poduchowna
powiat Łomża , województwo  podlaskie

tel. i faks 86 216 45 68
email zdoo.marianowo@coboru.pl
 
kierownik ZDOO Marianowo
mgr inż. Łukasz Żochowski
 
Położenie geograficzne:
φ = 53o13´, λ = 22o07´, H = 140 m n.p.m.
 
Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 36,61 ha, w tym płodozmian doświadczalny 34,11 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: żytni bardzo dobry, żytni dobry, żytni słaby
Klasy bonitacji gleb: IIIb - VI
Średnia temperatura roczna: 7,6oC
Roczna suma opadów: 548 mm