ZDOO ŁYSKI

Adres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Łyskach

Warszawska 80, Łyski16-070  Choroszcz
powiat Białystok , województwo  podlaskie

tel. 85 719 13 40
faks 85 719 13 44
email zdoo.lyski@coboru.pl
 
kierownik ZDOO Łyski
Ewa Sokołowska
 
Położenie geograficzne:
φ = 53o09´, λ = 23o02´, H = 130 m n.p.m.
 
Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 31,0 ha, w tym płodozmian doświadczalny 11,3 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: żytni bardzo dobry, żytni dobry, żytni słaby
Klasy bonitacji gleb: IIIb - VI
Średnia temperatura roczna: 7,6oC
Roczna suma opadów: 601 mm