SDOO KRZYŻEWO

Adres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie

Krzyżewo 2618-218  Sokoły
powiat Wysokie Mazowieckie , województwo  podlaskie

tel. 86 211 15 85
faks 86 211 15 85
email sdoo.krzyzewo@coboru.pl
 
Dyrektor SDOO Krzyżewo
dr inż. Bronisław Puczel
 
Położenie geograficzne:
φ = 53o01´, λ = 22o46´, H = 135 m n.p.m.
 
Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 209,0 ha, w tym płodozmian doświadczalny 160,0 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: pszenny dobry, żytni bardzo dobry, żytni dobry, żytni słaby
Klasy bonitacji gleb: II - VI
Średnia temperatura roczna: 7,6oC
Roczna suma opadów: 554 mm